I practice dance, yoga and integral zen.

I create this page to inspaire you

to connect

to share

 

I don't teach, I inspire
gallery/sss

inspiruję prowadząc warsztaty zdrowego ruchu, tańca, jogi, pracy z emocjami

piszę by dzielic się równiez poprzez słowo

gallery/b23db16b-bbdc-48bf-8f9e-cd4749e742f9

pracuję idywidualnie, z tymi którzy tego własnie potrzebują

CO ROBIĘ                                                                             MY WORK

gallery/img_0666

I live in the countryside in Poland (Kaszuby area) with my partner Wojtek, dog Chakra and cat Zenek. We create place for practice meditaion, body work and integral development and research. We are interested in human as a hole. You can come here to practice with us by taking part in our workshops, retreats and dayli life.

 

CrazyBones

miejsce/ the place

WARSZTATY/WORKSHOPS

LEKCJE/LESSONS

PISANIE/WRITINGS

Praktykuję taniec, jogę i integral zen.

tworzę tą stronę by Cię inspirować

by łączyć

by się dzielić

 

Nie nauczam, inspiruję

Mieszkam na wsi na Kaszubach z moim partnerem Wojtkiem, psem Czakrą i kotem Zenkiem. Tworzymy miejsce do praktyki medytacji, pracy z ciałem oraz rozwoju i badań integralnych. Interesuje nas cały człowiek. Możesz do nas przyjechać by praktykować biorąc udział w warsztatach, odosobnieniach i codziennym życiu.

I inspire by giving workshops on healthy movement, dance, yoga, breatwork and working with emotions

I write to share also through the word

I work individualy, with thos who need it